Postavljanje uzemljenja

Postavljanje uzemljenja i njegovu popravku radimo za fizička i pravna lica sa teritorije Zemuna. Za postavljanje uzemljenja, sve elektro usluge i hitne intervencije dostupni smo 24h dnevno, tokom cele godine i praznika.

Postavljanje uzemljenja – Električar Zemun

Postavljanje uzemljenjaPostavljanje uzemljenja je jedan od najvažnijih poslova kada je reč o izgradnji nekog objekta. Takođe provera već postojećeg uzemljenja se smatra neophodnom u određenom vremenskom periodu. Sam termin uzemljenje ima nekoliko značenja u zavisnosti od oblasti primene. Uzemljenje je direktna fizička veza sa zemljom i ima ulogu zaštite od udara groma, ali vrši i ujednačavanje potencijala. Veza sa tlom pomaže ograničenje napona između električnog kola i zemlje. Na taj način se štiti sklop izolacije od nastanka oštećenja usled preteranog napona. Postavljanje uzemljenja ne možete obavljati sami, u suprotnom izlažete riziku i sebe, ali i druge. Zbog toga je važno da imate kvalifikovanog električara koji će na profesionalan način obaviti ovaj posao.

Loše uzemljenje može oštetiti Vaše električne aparate ukoliko u neposrednoj blizini dođe do udara groma. Takođe loše uzemljenje može izazvati požar u Vašem domu ili strujni udar ukoliko neko od ukućana dođe u dodir sa uređajem koji je pod naponom. Bojler se smatra najvećom opasnošću kada je reč o povredama prouzrokovanim lošim instalacijama. Kada je reč o struji, uvek treba biti na oprezu. Rizik od nezgode je mnogo manji ako redovno proveravate ispravnost instalacija i zaštitnih uređaja. Pored bojlera, šporet je takođe potencijalna opasnost ako iz nekog razloga dođe do prekida uzemljenja. Na taj način, napon mreže skače i u kontaktu čoveka sa šporetom može se dogoditi strujni udar.

Za dobre električne instalacije važno je dobro uzemljenje koje morate imati na svim strujnim kolima. Čak i ako postoji izolacija, vremenom može doći do njenog oštećenja, zato je veoma važno da prilikom uvođenja struje u domaćinstvo, stambeni ili poslovni objekat, angažujete iskusne električare. Električar Zemun je veoma iskusan kada je reč o postavljanju uzemljenja, a takođe vršimo i provere Vaših instalacija. Dostupni smo 24h, svakog dana tokom cele godine, čak i za vreme praznika. Ukoliko niste sigurni u ispravnost uzemljenja na Vašem objektu, bilo zbog dotrajalosti ili nekih drugih razloga, pozovite nas, a mi ćemo što pre doći na Vašu adresu.

Uslugu postavljanja uzemljenja pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom i garancijom za kvalitet izvršenih usluga. Elektro usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.

Call Now Button